MEB’e ilişkin alınan yeni kararlar Resmi Gazete’de: Müdür müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilir

Resmi Gazete’nin 27 Haziran 2023 tarihli sayısı yayımlandı. yayımlanan karara göre; Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yapılan açıklamada,

“Dört ve sekiz yıllık görev sürelerini 16/6/2023 tarihi itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilir.”

denildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar şöyle:

MADDE 1-

8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “6/7/2018” ibaresi “6/7/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2-

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Görev sürelerinin uzatılması

GEÇİÇİ MADDE 2- (1)

Dört ve sekiz yıllık görev sürelerini 16/6/2023 tarihi itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilir.”

MADDE 3-

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-

Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ortaöğretimde yapılan değişiklikler ise şöyle:

MADDE 1-

7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasına “e-Okul” ibaresinden sonra gelmek üzere “/e-Mesem” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar ile müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği alanlarında, çok programlı Anadolu liselerinde; Anadolu lisesi, Anadolu imam-hatip lisesi ile Anadolu meslek, Anadolu teknik ve mesleki eğitim merkezi diploma programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.

(7) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde; Anadolu meslek, Anadolu teknik ve mesleki eğitim merkezi diploma programları ile bünyesinde farklı programlar uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde her program için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.”

“(10) Mesleki eğitim merkezi diploma programında okul birincileri belirlenirken daha önce bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar dikkate alınmaz.”

MADDE 2-

Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 3- (1)

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.”

MADDE 3-

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-

Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x